Lån

Det er flere måter å lån til kjøp av bil.

Lån med sikkerhet/pantelån

Et lån med sikkerhet i bilen kalles også et pantelån. Siden finansieringsselskapet eller bank om du vil, har sikkerhet i bilen. Det vil si at de kan ta bilen hvis du på et eller annet hvis misligholder lånet og selskapet har forrang foran alle andre som du skylder penger.

Fordelen med et pantelån er at banken er veldig hjelpsome til å passe på at du gjennomfører prosessen korrekt. Strengt tatt kan man si at det er en fin måte å sikre at man ikke blir lurt, men det koster en del penger.

Hva koster et pantelån?

Et pantelån koster en del å etablere, men rentene er lavere enn på et lån uten sikkerhet.

Ulempen er at man må ha en kaskoforsikring. Det kan være unødvendig dyrt på en rimelig bil. Derfor kan det være lurt å sjekke pris på et lån med et pantelån med kasko mot et lån uten sikkerhet og bare ansvarsforsikring. Det siste alternative gir dårligere sikkerhet mot skader enn kaskoforsikring, men er den risikoen bør du vurdere opp mot verdien på bilen.

Oversikt over billån

Lån uten sikkerhet

Det er fult mulig å låne penger uten sikkerhet i bilen også kalt forbrukslån. Man kan si at man låner med eget navn og rykt som sikkerhet, men lånegiver vil kreve inn et misligholdt lån.

Det er flere versjoner av dette. Et alternativ er kredittkortlån, men det er egentlig et annet navn forbrukslån. Skal man ha denne typen lån anbefales bør man vite hva man gjør.

Hva koster et forbrukslån?

Det er ofte rimeligere enn andre lån å etablere, men rentene er veldig mye høyere enn for eksempel et boliglån. Fordelen er at man ikke trenger kaskoforsikring. Det er det kan det være noe å spare på.

Være veldig klar over at rådgivning til sparing har blitt veldig regulert de siste årene, men rådgivning til lån er mye mindre regulert. Derfor bør man vite hva man kjøper.

Refinansiering av boliglånet

Mange velger å refinansiere boliglånet. Det gir den laveste renten, men det krever at man ikke har veldig høy andel lån på eiendommen.

Forbrukslån eller pantelån

Mange er usikre på om det er lurt med forbrukslån. Generelt kan man si at det er rimeligere å ta et pantlån. Det beste er nok å pengene selv, men det er ikke alltid mulig.